Wprowadzenie do medytacji w tradycji sufizmu uniwersalnego + prosta praktyka medytacji

Wprowadzenie do medytacji w tradycji sufizmu uniwersalnego + prosta praktyka medytacji

Olsztyn, 12 kwietnia 2015, godz. 16.00-18.15,
prowadzi Maciej Wielobób

Jedną z ciekawszych tradycji medytacyjnych Indii jest sufizm uniwersalny, który zawitał na Zachód dzięki nauczaniu Inayata Khana i jego następców. Ciekawym aspektem sufizmu, na tle innych szkół medytacyjnych, jest jego nacisk na poszukiwanie równowagi pomiędzy życiem wewnętrznym (medytacyjną ścieżką) a życiem zewnętrznym (zawodowym, rodzinnym itd.). Dlatego też wydaje się szczególnie użyteczną szkołą dla współczesnego człowieka czy to na Wschodzie czy na Zachodzie. Sufizm uniwersalny także porzuca dogmaty i głosi jedność ideałów religijnych, co również wydaje się interesującym przesłaniem na współczesny czas, czas waśni światopoglądowych i religijnych. Więcej o tej szkole medytacyjnej możesz przeczytać w tym artykule: http://maciejwielobob.pl/2015/01/sufizm-uniwersalny-medytacja/
Maciej Wielobób, nauczyciel-inicjator na sufickiej ścieżce, przedstawiciel krajowy Ruchu Sufich w Polsce, podczas spotkania medytacyjnego 1 marca wprowadzi do tego czym jest sufizm uniwersalny, jakie praktyki i narzędzia stosują sufi na swojej drodze do samorealizacji, jak również poprowadzi prostą medytację z wazifą (suficką mantrą).

Zapraszamy,
składka na spotkanie: 20 złotych
Miejsce spotkania:
ARToffNIA, Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn
( I piętro, obok Szkoły Językowej One School)
Info:
telefonicznie pod numerem: 89 612 05 33 lub 500 534 416
poprzez e-mail: biuro@cilulko-dolega.pl

Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu prosimy o wysyłanie zgłoszeń przez Formularz Zgłoszenia, Formularz kontaktowy, meilowo (biuro@cilulko-dolega.pl)  lub telefonicznie (także sms) – 500 534 416. Pozwoli to nam się zorientować w ilości chętnych i odpowiednio się przygotować.

Serdecznie zapraszamy!sufizm 1