Warsztaty i kursy

Archetypy Świętej Kobiecości – cykl warsztatów dla kobiet

Daty i prawdopodobne tematy (kolejność może ulec zmianie) kolejnych warsztatów z cyklu:

*Daty letnich spotkań mogą jeszcze ulec zmianie.