Warsztaty i kursy

Warsztaty weekendowe wyjazdowe:

Warsztaty stacjonarne w Olsztynie:

  • 6.01.2024 – Opowieści szamańskie – duchowi przewodnicy
  • 13.01.2024 – Czakra Splotu Słonecznego
  • 10.02.2024 – Czakra Serca
  • 16.03.2024 – Czakra Gardła
  • 13.04.2024 – Czakra Trzeciego Oka
  • 11.05.2024 – Czakra Korony
  • 8.06.2024 – warsztat podsumowujący wszystkie czakry