Vinyasa krama

Vinyasa krama

Podstawowym założeniem każdej formy vinyasa jogi jest integracja oddechu, ruchu i uważności. Tym, co prowadzi nas, nadaje rytm i jest punktem skupienia podczas praktyki jest właśnie oddech. Sama praktyka vinyasy jest serią następujących po sobie sekwencji asan, z których każda przygotowuje ciało i umysł do kolejnych.

Sanskrycki termin vinyasa pochodzi od przedrostka ’vi’ oraz przyrostka ’nyasa’ i oznacza układanie lub umieszczanie w specjalny sposób poszczególnych etapów, asan w sekwencji jogi. Vinyasa jest świadomym ruchem ciała w rytm oddechu, łączącym ze sobą asany (pozycje jogi), jest ruchem wejścia i wyjścia z pozycji.

Natomiast słowo krama oznacza łańcuch, kolejność, działanie krok po kroku, ale także postęp, rozwój.

Vinaysa krama oznacza więc świadomy ruch, przechodzenie od jednej pozycji do drugiej w określonej kolejności, od łatwiejszych do trudniejszych, uwzględniając kontrpozycje, które eliminują lub łagodzą możliwe skutki niektórych pozycji, a także czas na odpoczynek i rozluźnienie. Wszystko to ma za zadanie osiągnięcie określonego celu praktyki, który może być różny w zależności od potrzeb danej osoby lub grupy (rozluźnienie ciała, relaks umysłu, wzmocnienie ciała, pobudzenie energetyczne, ulga w bólach kręgosłupa, rozluźnienie bioder i brzucha u kobiety w ciąży, praktyka na czas menstruacji itd). Vinyasa krama tym różni się od pozostałych odmian vinyasy, że korzystając z ogromnego wachlarza możliwości jogi, przedstawionych przez Patańdżalego oraz nauczanych później przez Krishnamacharyę, dostosowuje praktykę do ucznia. Każdy z nas jest inny – różni nas płeć, wiek, stan zdrowia i kondycji psychicznej, etap życia, na którym się znajdujemy czy nasze samopoczucie danego dnia, dlatego też nie ma idealnej jogi, takiej samej dla wszystkich. Zajęcia vinyasa kramy są tak skonstruowane aby odpowiadały potrzebom uczestników – pod uwagę brany jest poziom grupy, płeć, wiek, pora roku, pora dnia, a czasem nawet faza Księżyca czy aktualna sytuacja społeczna i polityczna. Ponadto na zajęciach nauczyciel proponuje warianty niektórych pozycji, tak aby każdy mógł je wykonać, niezależnie od kondycji ciała. Zawsze pyta on daną osobę o jej odczucia i ewentualne problemy. Nigdy, żadna asana nie jest wykonywana siłowo i zbyt szybko, niż pozwalałoby na to ciało. Piękne jest też i to (co z resztą powinno towarzyszyć wszystkim podejściom w jodze), że wszelkie ograniczenia naszego ciała i umysłu muszą być uświadomione, zaakceptowane i przyjęte, a dopiero potem poszukuje się właściwej drogi.

W vinyasa kramie jest 10 podstawowych sekwencji, pogrupowanych w różne rodzaje pozycji z ich wariantami, np. sekwencja tadasany, trikonasany, asymetrycznych siadów, paścimottnasany padmasany, w leżeniu na plecach, w leżeniu na brzuchu, pozycji odwróconych jak sirsasana i sarvangasana itd. Podczas zajęć nauczyciel wybiera z nich pewne fragmenty, dostosowuje do możliwości uczniów, modyfikuje dodając różne warianty wykonania i przejścia oraz układa w logiczną całość, która spełnia założenia danych zajęć.

Zajęcia są prowadzone w spokojnym tempie, najczęściej w kilkukrotnym wchodzeniem do pozycji, tak aby dać ciału czas na oswojenie się z danym ułożeniem ciała. Praktyka rozpoczyna się od chwili uważności (początkowego relaksu) i skupienia na oddechu, następnie jest rozgrzewka, główna część zajęć, a na koniec relaksacja w pozycji leżącej, a czasem jeszcze praktyka pranajamy i/lub krótkiej medytacji.

Każda praktyka, aby przynosiła zamierzone korzyści dla osoby ćwiczącej, powinna jeszcze spełniać 4 kryteria:

– stabilność i równowaga (stirram),

– wolność od napięcia, wygoda (sukham),

– nie stosowanie niepotrzebnego wysiłku (prayatna śaithilya),

– synchronizacja ruchu z oddechem (ananta samapattibhyam).

Reasumując – jeśli więc, asany i inne stosowane techniki jogi, są dostosowane do ucznia i jego potrzeb, ułożone w logiczną spójną całość, ruch jest zsynchronizowany z oddechem, a powyższe 4 założenia są zrealizowane, to takie podejście jest zgodne z vinyasa krama jogą.

W Polsce najbardziej znanymi nauczycielami vinyasa krama jogi są nauczyciele z Pracowni Jogi Agnieszki i Macieja Wielobobów w Krakowie, u których mam wielkie szczęście się uczyć 🙂

Jeśli jesteś zainteresowany wspólną regularną praktyką zajrzyj tutaj.