Lista publikacji

Lista publikacji

Prace naukowe oryginalne:

 1. Janiszewski P., Kaliszczak A., Hanzal V., Cilulko J. 2010. Effect of harvesting time and area on carcass weight of the European fallow deer (Dama dama L.). Acta Zoologica Lituanica, 2010, Volumen 20, Numerus 1:45-50.
 2. Janiszewski P., Gugołek A., Kowalewska M., Cilulko J. 2010. Quality assessment of the common fox (Vulpes vulpes) pelts obtained in two regions of Poland on the basis of selected indices. Polish Journal of Natural Sciences. Vol 25(4): 352–359, Y. 2010.
 3. Cilulko J. Zróżnicowanie masy tusz danieli europejskich (Dama dama L.) pozyskanych w rejonie północnej i środkowej Polski. „Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie”. Monografia 2010. Tom 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Kraków 2010: 745-751.
 4. Gugołek A., Mróz E., Strychalski J., Cilulko J., Stępińska M., Konstantynowicz M. 2013. A comparison of food preferences, egg quality and reproductive performance in short- and normal-beaked pigeons. Arch.Geflügelk. 4/2013; 77: 279-284
 5. Janiszewski P., Daszkiewicz T., Cilulko J. 2015 The effect of wintering conditions on the body weight and carcass quality of farm-raised fallow deer (Dama dama). Bulgarian Journal of Agricultural Science 21(3):668-673.
 6. Janiszewski P., Cilulko-Dołęga J., Murawska D., Bogdaszewski M. 2017. Interactions Between Fawns and Does of Farmed Fallow Deer Dama dama in the Postnatal Period. Animal Science Journal 89(4), October 2017.

 

Prace naukowe przeglądowe:

 1. Cilulko J. 2011. Rozród jeleniowatych cz.1 – wybrane aspekty biologii rozrodu. Przegląd hodowlany 5/2011:26-31.
 2. Cilulko J. 2011. Rozród jeleniowatych cz.2 – Zarządzanie procesami rozrodu na fermie. Przegląd hodowlany 6/2011:23-27.
 3. Cilulko J. Wykorzystanie termografii u zwierząt hodowlanych. „Młodzi naukowcy dla polskiej nauki” Cz. 2 – Nauki Przyrodnicze. Tom 1. CREATIVETIME. Kraków 2011: 85-95.
 4. Cilulko J., Janiszewski P., Bogdaszewski M., Szczygielska E. 2013. Infrared thermal imaging in studies of wild animals. European Journal of Wildlife Research (2013) 59:17–23.
 5. Cilulko J., Janiszewski P. 2013. Praktyczne zastosowanie termowizji u zwierząt. Cz. 1 Zwierzęta hodowlane. Przegląd hodowlany 1/2013.
 6. Cilulko J., Janiszewski P. Bogdaszewski M., Szczygielska E. 2013. Praktyczne zastosowanie termowizji u zwierząt. Cz. 2 Jeleniowate. Przegląd hodowlany 2/2013.

 

Rozdziały w monografiach:

 1. Prawo a zwierzęta amatorskie. A. Wójcik, J.Cilulko, P. Janiszewski w: Amatorska hodowla wybranych gatunków ssaków pod red. A Gugołka. Wydawnictwo UWM. Olsztyn 2011:12-24.
 2. Jeż pigmejski. J. Cilulko w: Amatorska hodowla wybranych gatunków ssaków pod red. A Gugołka. Wydawnictwo UWM. Olsztyn 2011:49-60.
 3. Wykorzystanie termografii u zwierząt hodowlanych i dzikich. J. Cilulko w: Nowe trendy w naukach przyrodniczych pod red. M. Kuczery. CREATIVETIME. Kraków 2011: 83-97.
 4. Chów i hodowla fermowa jeleniowatych. Janiszewski P., Bogdaszewska Z., Bogdaszewski M., Cilulko J., Nasiadka P., Steiner Ż. Wydawnictwo UWM Olsztyn, maj 2014.

 

Komunikaty i doniesienia naukowe:

 1. 9-10.05.2006. Olsztyn. XXXV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Herpetofauna rezerwatu „Jezioro Łuknajno”. Cilulko J., Szuplak M. (wystąpienie)
 2. 13.03.2010. Kraków. IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów pt. „Wielokierunkowość Badań w Rolnictwie i Leśnictwie”. Zróżnicowanie masy tuszy danieli europejskich (Dama dama L.) pozyskanych w rejonie północnej i środkowej Polski. Justyna Cilulko (poster)
 3. 13-14.05.2010 Grodno XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Aktualne problemy i perspektywy rozwoju zwierząt gospodarskich”. Determination of carcass weight and hide characteristics in the European fallow deer (Dama dama L.) Paweł Janiszewski, Andrzej Gugołek, Małgorzata Konstantynowicz, Justyna Cilulko (poster)
 4. 23-24.06.2010. Poznań-Rosnówko. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Mięso w Przetwórstwie i Żywieniu Człowieka, pt. „Uwarunkowania produkcji mięsa i przetworów mięsnych w świetle przesłań tradycji i oczekiwań współczesnych konsumentów”. Characteristics of visceral fat In rabbits and pigeons. Andrzej Gugołek, Zofia Antoszkiewicz, Tomasz Daszkiewicz, Justyna Cilulko (poster)
 5. Carcass quality evaluation based on selected zoometric measurements of the European roe deer. Paweł Janiszewski, Tomasz Daszkiewicz, Andrzej Gugołek, Justyna Cilulko (poster)
 6. 6-8 września 2010. LXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego „Nauka dla praktyki hodowlanej”. Stan wiedzy i opinii o hodowli zwierząt futerkowych. A. Gugołek, J. Cilulko, M. Konstantynowicz
 7. 6-8 września 2010. Olsztyn. XXII International Poultry Symposium PB WPSA. „Science for poultry practice – poultry practice for science”. Wpływ rasy gołębi na pobieranie paszy, skład jaj i wyniki rozrodu. A. Gugołek, E. Mróz, J. Strychalski, M. Stępińska, J.Cilulko, M. Konstantynowicz (poster)
 8. 17.11.2010. Olsztyn. Konferencja „Ochrony różnorodności biologicznej na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych pod hasłem >>I Ty jesteś bioróżnorodnością biologiczną<<”. Rozwój oraz jakość populacji jelenia sika (Cervus nippon) bytującego na wysoczyźnie Elbląskiej. Paweł Janiszewski, Justyna Cilulko i Sylwia Kałaska (poster).
 9. 16-18.06.2011. Toruń. V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie. Wykorzystanie przybrzeżnej bazy roślinnej przez bobra europejskiego (Castor fiber). Justyna Cilulko, Szymon Kolasa.
 10. 5-9.09.2011 Barcelona. XXXth IUGB Congress (International Union of Game Biologists). Changes in the calving behaviour of Farmed Fallow Deer (Dama dama L.). Cilulko J., Janiszewski P.,Bogdaszewski M., Gugołek A.
 11. 5-9.09.2011 Barcelona. XXXth IUGB Congress (International Union of Game Biologists). Nutrient Digestibility and Nitrogen Retention in Feral and Farmed Mink (Neovison vison) – a Comparative Analysis. Gugołek A., Janiszewski P., Cilulko J., Konstantynowicz M.
 12. 5-9.09.2011 Barcelona. XXXth IUGB Congress (International Union of Game Biologists). Correlations Between Selected Environmental Factors and the Carcass Weight of the European Roe Deer (Capreolus capreolus) in Poland. Janiszewski P., Gugołek A., Daszkiewicz T., Cilulko J.
 13. 3.12.2011 Wrocław. Konferencja “Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki. Zastosowanie metod termowizji w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich i nieudomowionych. Cilulko J.
 14. 10-12.09.2012 Wrocław. LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego„ Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. Zmiany temperatury w rosnącym porożu u jeleniowatych (Cervidae) utrzymywanych w warunkach fermowych. Cilulko J., Janiszewski P., Bogdaszewski M., Szczygielska E.
 15. 27-29.09.2012 Kraków. VII Międzynarodowa Krakowska Konferencja Młodych Uczonych ProFuturo. Use of Thermography in Studies of Farmed Cervidae. Cilulko J. Bogdaszewski M., Szczygielska E.
 16. September 2015, Conference: 10th International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife, At Berlin. Suckling behaviour of farmed fallow deer. Paweł Janiszewski P., Steiner Ż., Bogdaszewski M., Cilulko J.

 

Prace popularnonaukowe:

 1. Cilulko J. 2009. Na tropie żółwi błotnych. Natura. Przyroda Warmii i Mazur. 2(14).
 2. Cilulko J. 2009. Popielno – esencja mazurskiej przyrody. Natura. Przyroda Warmii i Mazur. Nr. 3(15).
 3. Cilulko J. 2010. Ptasie sposoby na zimowe kłopoty. Brać Łowiecka. 1/2010:6-8.
 4. Cilulko J. 2010. Dzień Świstaka, czyli jak zwierzęta prognozują pogodę. Brać Łowiecka 2/2010: 6-8.
 5. Cilulko J. 2010. Bocian i jaskółka – zwiastuni wiosny. Brać Łowiecka 3/2010: 6-8.
 6. Cilulko J. 2010. Co ptak to…inne gniazdo. Brać Łowiecka 4/2010: 6-8.
 7. Cilulko J. 2010. Maszerują przez lasy – Jak postępować w terenie z żółwiem błotnym? Las Polski 8/2010: 24-26.
 8. Cilulko J. 2010. Płazie opowieści. Brać Łowiecka 5/2010: 8-10.
 9. Cilulko J. 2010. Żuraw i czapla. Brać Łowiecka 6/2010: 6-8.
 10. Cilulko J. 2010. Nocni wędrowcy. Brać Łowiecka 7/2010: 6-8.
 11. Cilulko J. 2010. Zanim odlecą – wędrówki ptaków. Brać Łowiecka 8/2010: 6-8.
 12. Cilulko J. 2010. Przespać zimę. Brać Łowiecka 9/2010: 6-8.
 13. Cilulko J. Grzybowe dziwy. Tropami Przyrody 1/2010: 7.
 14. Cilulko J. Poznajemy grzyby. Tropami Przyrody 1/2010: 8-10.
 15. Cilulko J. Dzieci większe od rodziców? Tropami Przyrody 1/2010: 22-24.
 16. Cilulko J. 2010. Gryzonie, jakich nie znamy. Brać Łowiecka 10/2010: 8-10.
 17. Cilulko J. 2010. Sposób na przetrwanie zimy. Natura. Przyroda Warmii i Mazur. Nr. 3(19):34-37.
 18. Cilulko J. 2010. Recepta na długowieczność. Brać Łowiecka 11/2010: 8-10.
 19. Cilulko J. Wielkie zasypianie i inne sposoby na zimę. Tropami Przyrody 2/2010: 4-7.
 20. Cilulko J. Cała prawda o jeżu. Tropami Przyrody 2/2010: 10-12.
 21. Cilulko J. 2010. Jak globalne ocieplenie wpływa na życie zwierząt? Brać Łowiecka 12/2010: 8-10.
 22. Cilulko J. 2011. Mądre dokarmianie. Tropami Przyrody 1(3):4-5.
 23. Cilulko J. 2011. Ptasia restauracja. Tropami Przyrody 1(3):6-7.
 24. Cilulko J. 2011. Dzień Świstaka. Tropami Przyrody 1(3):16-17.
 25. Cilulko J. 2011. Brzydale? Za to jakie ciekawe! Tropami Przyrody 1(3):22-23.
 26. Cilulko J. 2011. Dzięcioły – ptasi inżynierowie. Brać Łowiecka 02:8-9.
 27. Cilulko J. 2011. Jak długo żyją zwierzęta? Tropami Przyrody 2(4):10-13.
 28. Cilulko J. 2011. Brzydale? Za to jakie ciekawe! Cz. II. Tropami Przyrody2(4):20-21.
 29. Cilulko J. 2011. Dziki królik. Króliki 2/2011(35):18-24.
 30. Cilulko J. 2011. Nietoperze – nocne duchy. Brać Łowiecka 03:8-9.
 31. Cilulko J. 2011. Ryjówki – mali wojownicy. Brać Łowiecka 05:8-9.
 32. Cilulko J. 2011. Jak człowiek chroni przyrodę cz.I. Tropami przyrody 3(5):8-9.
 33. Cilulko J. 2011. Z życia świstaka. Tropami przyrody 3(5):18-20.
 34. Cilulko J. 2011. Drapieżne rośliny. Brać Łowiecka 07:8-9.
 35. Cilulko J. 2011. Zwierzęta w czapce niewidce. Tropami przyrody 4(6):4-7.
 36. Cilulko J. 2011. Jak człowiek chroni przyrodę cz.I. Tropami przyrody 4(6):8-9.
 37. Cilulko J. 2011. Sowa – mądra głowa? Tropami przyrody 4(6):18-20
 38. Cilulko J. 2011. Rok z życia Ziemi.. Tropami przyrody 5(7):8-10.
 39. Cilulko J. 2011. Czy zimą niedźwiedź tylko śpi? Tropami przyrody 6 (8):6-7.
 40. Cilulko J. 2012. Zamieszanie z klimatem. Tropami przyrody 1 (9):4.
 41. Cilulko J. 2012. Bioindykacja, czyli śledztwo w sprawie czystości środowiska. Tropami przyrody 1(9): 10-12.
 42. Cilulko J. 2012 Żaby i inne, czyli polskie płazy. Co wiosną rechocze w stawie? Tropami przyrody 2 (10):8-11.
 43. Cilulko J. 2012 Żaby i inne, czyli polskie płazy. Żabkopodobne. Tropami przyrody 3 (11): 18-20.
 44. Janiszewski P., Cilulko J. 2012. Zastosowanie termowizji w łowiectwie. Brać Łowiecka 6/2012: 38-41.
 45. Cilulko J. Czas narodzin. 2012. Natura. Przyroda Warmii i Mazur. Nr. 2 (26):10-13.
 46. Cilulko J. Żaby i inne, czyli polskie płazy. Ogoniaste – stworzenia z pogranicza światów. Tropami przyrody 4 (12): 4-5.
 47. Cilulko J. Tysiąc rzeczy, które chcielibyście wiedzieć o zwierzętach. Tropami przyrody 5 (13): 2.
 48. Cilulko J. Ptak z polskiego godła. Tropami przyrody 5 (13): 18-20.
 49. Cilulko J. Myszy i inne strachy na lachy. Głos Przyrody Nr 1 X-XII 2013:18-21
 50. Cilulko J. Ciekawostki ze świata zwierząt. Głos Przyrody Nr 1 X-XII 2013: 24-25.
 51. Cilulko J. Skala porostowa. Głos Przyrody Nr 1 (2) I-III 2014: 16-18.
 52. Cilulko J. Na tropie wielkiej łapy. Głos Przyrody Nr 1 (2) I-III 2014: 30-31.
 53. Cilulko J. Ciekawostki ze świata zwierząt. Głos Przyrody Nr 1 (2) I-III 2014: 32-33.
 54. Cilulko-Dołęga J. Skala porostowa, czyli badamy czystość powietrza. Strefa Ekotonu. Tomaszów Lubelski 2014.
 55. Cilulko-Dołęga J. Ciekawostki ze świata zwierząt. Głos Przyrody Nr 2 (3) IV-VI 2014: 24-25.
 56. Cilulko-Dołęga J. Tajemnicze życie ślimaków. Głos Przyrody Nr 3 (4) VII-IX 2014: 22-25.
 57. Cilulko-Dołęga J. Ciekawostki ze świata zwierząt. Głos Przyrody Nr 3 (4) VII-IX 2014: 28-29.
 58. Cilulko-Dołęga J. Nietoperz – nocny superbohater. Głos Przyrody Nr 4 (5) X-XII 2014: 26-30.
 59. Cilulko-Dołęga J. Ciekawostki ze świata zwierząt. Głos Przyrody Nr 4 (5) X-XII 2014: 34-35.
 60. Cilulko-Dołęga J. Jesień w mieście. Yoga & Ayurweda Jesień 4(7)/2014: 76-79.
 61. Cilulko-Dołęga J. Nasi mali współlokatorzy. Głos Przyrody Nr 1 (6) I-III 2015: 29-31.
 62. Cilulko-Dołęga J. Ciekawostki ze świata zwierząt. Głos Przyrody Nr 1 (6) I-III 2015: 38-39.
 63. Cilulko-Dołęga J. Inteligentna kolonia cz.1. Głos Przyrody Nr 2 (7) Wiosna-Lato 2015: 32-35.
 64. Cilulko-Dołęga J. Ciekawostki ze świata zwierząt. Głos Przyrody Nr 2 (7) Wiosna-Lato 2015: 36-37.
 65. Cilulko-Dołęga J. Naturalny związek człowieka z przyrodą. Yoga & Ayurweda Lato 3(10)/2015: 86-88.
 66. Cilulko-Dołęga J. Inteligentna kolonia cz.2. Głos Przyrody Nr 3 (8) Jesień 2015: 32-35.
 67. Cilulko-Dołęga J. Ciekawostki ze świata zwierząt. Głos Przyrody Nr 3 (8) Jesień 2015: 36-37.
 68. Cilulko-Dołęga J. Jak dinozaury stały się ptakami. Głos Przyrody Nr 4 (9) Zima 2015: 32-35.
 69. Cilulko-Dołęga J. Ciekawostki ze świata zwierząt. Głos Przyrody Nr 4 (9) Zima 2015: 38-39.
 70. Cilulko-Dołęga J. Gady z bliska. Część pierwsza: Jaszczurki i żółwie. Głos Przyrody Nr 1 (10) Wiosna 2016: 38-40.
 71. Cilulko-Dołęga J. Gady z bliska. Część druga: Węże. Głos Przyrody Nr 2 (11) Lato 2016: 38-39.
 72. Cilulko-Dołęga J. Ciekawostki ze świata zwierząt. Głos Przyrody Nr 2 (11) Lato 2016: 42-43.
 73. Cilulko-Dołęga J. W pajęczej sieci. Głos Przyrody Nr 3/2016 (12) Jesień 2016: 38-41.
 74. Cilulko-Dołęga J. Zimorodek – nasz rajski ptak. Głos Przyrody Nr 4/2016 (13) Zima 2016: 40-42.
 75. Cilulko-Dołęga J. Ciekawostki ze świata zwierząt. Głos Przyrody Nr 4/2016 (13) Zima 2016: 46-47.
 76. Cilulko-Dołęga J. Podziemny łowca. Głos Przyrody Nr 1/2017 (14) Wiosna 2017: 31-33.
 77. Cilulko-Dołęga J. Ciekawostki ze świata zwierząt. Głos Przyrody Nr 1/2017 (14) Wiosna 2017: 46-47.
 78. Cilulko-Dołęga J. Od bydła do tura – detektywistyczna wyprawa w przeszłość. Głos Przyrody Nr 2/2017 (15) Lato 2017: 36-39.
 79. Cilulko-Dołęga J. Pytajcie – odpowiemy. Głos Przyrody Nr 3/2017 (16) Jesień 2017: 12-13.
 80. Cilulko-Dołęga J. Ciekawostki ze świata zwierząt. Głos Przyrody Nr 3/2017 (16) Jesień 2017: 47.
 81. Cilulko-Dołęga J. Sposoby zwierząt na przetrwanie zimy. Głos Przyrody Nr 4/2017 (17) Zima 2017: 11-13.
 82. Cilulko-Dołęga J. Ciekawostki ze świata zwierząt. Głos Przyrody Nr 4/2017 (17) Zima 2017: 51.

Inne:

– Justyna Żaneta Cilulko. Ocena możliwości wykorzystania nowoczesnych technik diagnostycznych w rozrodzie danieli utrzymywanych w warunkach fermowych. Twórcza energia doktorantów. Badania realizowane przez stypendystów w ramach programu Dr Inno 2:51. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn 2011.

– Justyna Cilulko. Możliwości poprawy dobrostanu w okresie rozrodu danieli (Dama dama L.) utrzymywanych w warunkach fermowych. Stypendyści projektu DrINNO 3 – od pomysłu do przemysłu. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Olsztyn 2013.